Compliance

Jörgen Tenor, Se Compliance

Jörgen är verksamhetsansvarig på Se Compliance, som är ett konsultföretag specialiserat på risk- och compliancefrågor.

Jörgen har en lång erfarenhet som formellt risk- och complianceansvarig vid ett svenskt värdepappersbolag med ett tiotal anknutna ombud och gränsöverskridande verksamhet i Storbritanien, Finland, Norge och Cypern. Dessutom har han en lång erfarenhet från ledande befattningar i olika finansiella företag.

Jörgen har även en bakgrund som finansanalytiker på en svensk bank och som redovisningskonsult. Han har en examen från Uppsala Universitet i både juridik och ekonomi. Jörgen är godkänd av Swedsec.

Tel: 073-523 68 69

Se Compliance AB
Vanadisvägen 24 (3tr)
113 46 Stockholm

Logga in

Analyser

Vårt kontor

Johannesgatan 2
Box 3244
103 64 Stockholm
Karta

Öppettider: mån-fre 09:00 till 17:30
Telefon: 08-510 661 40
E-post: info@safereturn.se