Förvaltning

Safe Return erbjuder diskretionär förmögenhetsförvaltning av hög kvalitet och rådgivande förvaltning med personlig service till noga utvalda kundsegment. I diskretionär förvaltning ger investeraren förvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut inom vissa avtalade ramar.

Safe Returns diskretionära förvaltning sker utifrån modellportföljer. Ett vanligt mål med förvaltningen är att avkastningen över tiden ska vara stabil över en hel konjunkturcykel och därmed skapa mervärde i form av överavkastning jämfört med fastställda jämförelseindex. Kunderna erbjuds att vara investerade när aktiemarknaden är på väg uppåt och att undvika att vara investerade när börsen är på väg nedåt. För att uppnå kapitalförvaltningens mål kombineras absolut- och indexavkastande strategier inom ramen för ett antal modellportföljer.

 1. Diskretionär portföljförvaltning – aktier – är två (2) modellportföljer med namnen IndexTurbo Sverige och Miljöaktier Norden. Rekommenderad tidshorisont är över tre (3) år.

  Avgift: 1,50% av förvaltat kapital (NAV) per år debiterad kvartalsvis
  Minsta insättning: 1 000 000 kr eller i enlighet med överenskommelse
  Mål avkastning: Slå referensindex OMX Stockholm Benchmark GI efter avgifter över hel konjunkturcykel.
 2. Diskretionär portföljförvaltning – fonder – är två (2) modellportföljer med namnen Safe Return och Globala Trender. Rekommenderad tidshorisont är över tre (3) år.

  Avgift: 0,95% av förvaltat kapital (NAV) per år debiterad kvartalsvis
  Minsta insättning: 500 000 kr eller i enlighet med överenskommelse
  Mål avkastning: Slå referensindex (50% OMX Nordic 40 och 50% SSVX90) efter avgifter en hel konjunkturcykel

I det dagliga arbetet samarbetar vi med ett antal av Sveriges ledande fondkommissionärer och banker vad gäller analystjänster, affärsavslut och depåtjänster. Safe Returns kunder har en depå hos ett depåinstitut för förvaring av de finansiella instrument och medel som omfattas av förvaltningen.

Logga in

Analyser

Vårt kontor

Johannesgatan 2
Box 3244
103 64 Stockholm
Karta

Öppettider: mån-fre 09:00 till 17:30
Telefon: 08-510 661 40
E-post: info@safereturn.se