Kundinformation

Safe Return Asset Management Nordic AB är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

För utförlig kundinformation, vänligen klicka här.

För allmänna villkor investeringsrådgivning, vänligen klicka här.

För allmänna villkor diskretionär portföljförvaltning, vänligen klicka här.

För prisinformation rörande investeringsrådgivning, vänligen klicka här.

Ersättningspolicy

Styrelsen i Safe Return har fastställt en ersättningspolicy för lönesättningen i bolaget. För anställd i bolaget utgår fast lön. Till investeringsrådgivare utbetalas dock provisionsbaserade ersättningar. Ersättningen utbetalas i enlighet med i anställningsavtalet överenskommen procentsats av den anställdes genererade provisionsintäkter; dock ej mer än 40 procent av rådgivarens garantilön. Bolaget erbjuder inga pensionsförmåner. Förändringar av dessa riktlinjer skall noteras på företagets hemsida.

Logga in

Analyser

Vårt kontor

Johannesgatan 2
Box 3244
103 64 Stockholm
Karta

Öppettider: mån-fre 09:00 till 17:30
Telefon: 08-510 661 40
E-post: info@safereturn.se