Tillstånd

Kategori: Värdepappersbolag
Organisationsnummer: 556726-4626
FI institutsnummer: 035242

Finansinspektionen har givit Safe Return Asset Management Nordic AB, org. nr. 556726-4626, tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av:

  1. Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  2. Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  3. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  4. Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

Finansinspektionen har även givit Safe Return Asset Management Nordic AB, org. nr. 556726-4626, tillstånd att bedriva en sidotjänst enligt följande:

  1. Utarbeta och sprida finansanalyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument

Logga in

Analyser

Vårt kontor

Johannesgatan 2
Box 3244
103 64 Stockholm
Karta

Öppettider: mån-fre 09:00 till 17:30
Telefon: 08-510 661 40
E-post: info@safereturn.se