Verksamhet

Bolaget har tre verksamhetsområden:

  1. Diskretionär förvaltning
  2. Rådgivande förvaltning
  3. Investerings- och finansanalys

Företaget riktar sin verksamhet mot kunder som kan delas in i tre kundsegment:

  1. Privatpersoner (icke-professionella kunder)
  2. Medelstora placerare (icke-professionella och professionella kunder)
  3. Företag och institutioner (professionella kunder och jämbördiga motparter)

I samband med varje ny kundkontakt utför Bolaget först en bedömning av kunden för att identifiera vilken kategori som kunden tillhör. Bolaget genomför också en lämplighetsbedömning som klargör vilken typ av produkt eller investeringstjänst som är lämplig för kunden. Bedömningen gör det möjligt för Bolaget att leverera rätt typ av produkt/investeringstjänst till rätt typ av kund. Lämplighetsprövning uppdateras i händelse av en för kunden förändrad ekonomisk situation eller om någon annan händelse inträffar för att säkerställa att Bolaget alltid levererar rätt produkt/investeringstjänst.

Logga in

Analyser

Vårt kontor

Johannesgatan 2
Box 3244
103 64 Stockholm
Karta

Öppettider: mån-fre 09:00 till 17:30
Telefon: 08-510 661 40
E-post: info@safereturn.se