, Analys - Safe Return Asset Management Nordic AB

Analys - Safe Return Asset Management Nordic AB

Alla strategier och modeller som används i den diskretionära eller rådgivande förvaltningen har tagits fram inom ramen för bolagets analysverksamhet. Viss analys säljs även fristående.

Ansvarig analytiker Max von Liechtenstein har varit chefsanalytiker på Michael Östlund & Co, där han var en del av att bygga upp företagets analysavdelning och företagets framgångsrika Sverige- och TIME-fonder. Max har även varit lärare i finansiering på Uppsala universitet, forskat på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och föreläst för professionella aktörer i ämnen om finansiell handel och algoritmbaserad analys i Danmark, Finland, Norge, Sverige och USA. Han har också medverkat i en viktig del i boken ”Trading Systems that Work”, utgiven på McGraw-Hill.

Till sin hjälp att bygga strategier finns Thomas Englund, som arbetar på konsultbasis, som har en gedigen branscherfarenhet av kvantitativ analys och databehandling är utbildad på universitetsnivå inom både Teknisk Fysik och Nationalekonomi.

Inriktningen på investerings- och finansanalysen är att den är baserad på kvalitativa och kvantitativa modeller.

  • Investerings- och finansanalys – Global utblick – är en veckovis omvärldsbevakning och översikt över de marknaderna för valutor, råvarupriser, räntor, aktieindex och sektorer globalt. Leveransen kan ske med stöd av telefondiskussioner eller i möten mellan kunden och företaget. Rekommenderad tidshorisont är över ett (1) år.
  • Investerings- och finansanalys – Global Liquidity Watch – är en månadsvis omvärldsbevakning över kredit- och likviditetsflöden från drygt 40 av världens ledande ekonomier. Global Liquidity Watch tas fram av Richard Werner som samarbetspartner till Safe Return. Rekommenderad tidshorisont är över tre (3) år.

Bli kontaktad av oss

KONTAKTA