oktober 2019 - Safe Return Asset Management Nordic AB

Investor, INVE B, Jacob Wallenberg, Johan Forssell, Investmentbolag

Vi börjar bygga med Investor

  Det är dags att göra ett första köp till vår investmentbolagsportfölj. Syftet med portföljen är helt enkelt att göra det lite roligare och intressantare att lära sig om bolagen. Analyserna och anledningarna bakom mina beslut kommer – åtminstone inledningsvis – att vara tämligen rudimentära, utan några analyser eller prognoser över framtida potential. Men det

Read More
Marcus Fridell

Tre snabba med Marcus Fridell

  Denna vecka skickar vi tre snabba frågor till Marcus Fridell. Marcus är författaren bakom boken Bygg en förmögenhet – Investera i investmentbolag, utgiven nyligen på Ekerlids förlag. Marcus är utbildad civilekonom med en bakgrund som aktiemäklare och aktieanalytiker på Nordea. Förutom att ha författat en bok, skriver han även för Privata Affärer, Placeringsguiden och

Read More
Investor Lundberg

Beslut, beslut, beslut…

  Konjunkturinstitutet, 2019-08-06: “I den svenska tillverkningsindustrin har stämningsläget försämrats snabbt den senaste tiden och indikatorer pekar på att exportorderingången minskar . . .” Det låter ju dystert inför den närmaste framtiden. Särskilt som rubrikerna för mars- och juniprognoserna löd som följer: “Högkonjunkturen bromsar in”, samt “Svagare investeringar när högkonjunkturen mattas av”. Dessa rubriker bekräftas

Read More

Bli kontaktad av oss

Var finns vi