januari 2020 - Safe Return Asset Management Nordic AB

risk, Safe Return, aktier, blogg

Vad är risk?

    På finansmarknaderna finns det egentligen bara ett korrekt vedertaget sätt att mäta och klassificera risk och det är att mäta svängningarna i en placering eller en portfölj av placeringar: På statistikspråk kallas detta att man mäter variansen, vilket i sin tur mynnar ut i ett mått för standardavvikelsen. Man antar då också att

Read More
Safe Return, aktier, blogg,

Nytt år – nya friska tag

    Det händer en del saker hela tiden, både här på Safe Return bloggen såväl som på firman, så låt mig börja detta år med ett kort inlägg om vad som gäller för mig personligen och hur detta kan komma att påverka bloggskrivandet.   Från och med årsskiftet så tar jag mig an rollen

Read More

Bli kontaktad av oss

Var finns vi