Safe Return Asset Management | Köpa aktier
FÖRKÖPSINFORMATION

Safe Return Asset Management Nordic AB är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

För utförlig förköpsinformation, vänligen klicka här.

 

För allmänna villkor investeringsrådgivning, vänligen klicka här.

 

För allmänna villkor diskretionär portföljförvaltning, vänligen klicka här.

 

För prisinformation rörande investeringsrådgivning, vänligen klicka här.

Ersättningspolicy

Styrelsen i Safe Return har fastställt en ersättningspolicy för lönesättningen i bolaget. För anställd i bolaget utgår fast lön. Till investeringsrådgivare utbetalas dock provisionsbaserade ersättningar. Ersättningen utbetalas i enlighet med i anställningsavtalet överenskommen procentsats av den anställdes genererade provisionsintäkter; dock ej mer än 75 procent av rådgivarens garantilön. Bolaget erbjuder inga pensionsförmåner. Förändringar av dessa riktlinjer skall noteras på företagets hemsida.

Bli kontaktad av oss

Var finns vi