MEDARBETARE
AKTIEHANDEL
Mikael Larsson Chef | Aktiehandel
Torbjörn Kullgren Aktiehandel
Anders Lindström Aktiehandel
Per Lindström Aktiehandel
Jan Runestam Aktiehandel
Claes Lindqvist Aktiehandel
RÅDGIVNING
Safe Return Asset Management | Rådgivning
Rafael Baranowski Chef | Portföljrådgivning
Safe Return Asset Management | Rådgivning
Monika Lindbäck Portföljrådgivning
ANALYS & KAPITALFÖRVALTNING
Safe Return Asset Management | Kapitalförvaltning
Max von Liechtenstein Chef | Analys & Kapitalförvaltning
Safe Return Asset Management | Kapitalförvaltning
Anders Haglund Analys & kapitalförvaltning
Safe Return Asset Management | Kapitalförvaltning
Jan Månkell Analys & kapitalförvaltning
RISK
Safe Return Asset Management | Risk
Anders Bager Riskansvarig

Bli kontaktad av oss

Var finns vi