Safe Return Asset Management | Rådgivning
RÅDGIVNING

Affärsområdet Rådgivning erbjuder olika tjänster av hög kvalitet med personlig service till noga utvalda kundsegment. Bland dessa tjänster har vi  diskretionär portföljförvaltning, ett antal modellportföljer, och/eller olika aktiehandelstjänster.

Rådgivning är fokuserad på att hantera olika kunders individuella placeringsbehov; hänsyn tages till kundernas inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och dylikt.

Våra rådgivare beaktar varje kunds finansiella situation. De är pålästa om finansiell planering. Rådgivarna för löpande dialog och håller möten med förvaltare, strateger och branschfolk för att kunna ge våra kunder bra produkter och tjänster.

I rådgivningen genomför vi lämplighetsbedömningar för att fastställa kundens risk- och avkastningsprofil. Detta sker för att vi ska kunna utvärdera en kunds individuella förutsättningar och lämplighet rörande en investeringsidé eller investeringsstrategi. Andra syften med rådgivningen är att löpande stämma av om kundernas förväntningar möts av bolagets tjänster. Nöjda kunder får vi när företagets kunder ser att våra löften uppfylls.

Bli kontaktad av oss

Var finns vi