TILLSTÅND
Kategori:   Värdepappersbolag
Organisationsnummer:   556726-4626
FI institutsnummer:   035242

Finansinspektionen har givit Safe Return Asset Management Nordic AB, org. nr. 556726-4626, tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av:

– Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

– Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.

– Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.

– Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.

Finansinspektionen har även givit Safe Return Asset Management Nordic AB, org. nr. 556726-4626, tillstånd att bedriva en sidotjänst enligt följande:

– Utarbeta och sprida finansanalyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument.

Safe Return Asset Management | Finasinspektionen

Bli kontaktad av oss

Var finns vi