Blogg - Sida 7 av 8 - Safe Return Asset Management Nordic AB

  Investor, INVE B, Jacob Wallenberg, Johan Forssell, Investmentbolag

  Vi börjar bygga med Investor

    Det är dags att göra ett första köp till vår investmentbolagsportfölj. Syftet med portföljen är helt enkelt att göra det lite roligare och intressantare att lära sig om bolagen. Analyserna och anledningarna bakom mina beslut kommer – åtminstone inledningsvis – att vara tämligen rudimentära, utan några analyser eller prognoser över framtida potential. Men det

  Read More
  Marcus Fridell

  Tre snabba med Marcus Fridell

    Denna vecka skickar vi tre snabba frågor till Marcus Fridell. Marcus är författaren bakom boken Bygg en förmögenhet – Investera i investmentbolag, utgiven nyligen på Ekerlids förlag. Marcus är utbildad civilekonom med en bakgrund som aktiemäklare och aktieanalytiker på Nordea. Förutom att ha författat en bok, skriver han även för Privata Affärer, Placeringsguiden och

  Read More
  Investor Lundberg

  Beslut, beslut, beslut…

    Konjunkturinstitutet, 2019-08-06: “I den svenska tillverkningsindustrin har stämningsläget försämrats snabbt den senaste tiden och indikatorer pekar på att exportorderingången minskar . . .” Det låter ju dystert inför den närmaste framtiden. Särskilt som rubrikerna för mars- och juniprognoserna löd som följer: “Högkonjunkturen bromsar in”, samt “Svagare investeringar när högkonjunkturen mattas av”. Dessa rubriker bekräftas

  Read More
  Elefanten i rummet Hur mycket kostar rabatten

  Hur mycket kostar rabatten?

  Hur mycket kostar rabatten? Jaha, skall man som novis investerare lära sig mera om just investmentbolag är det ju omöjligt att inte börja med att adressera den så kallade elefanten i rummet, d.v.s. investmentbolagens substansvärdering och den därtill hörande ökända(?) substansrabatten. Att på ett ungefär lära sig vad detta begrepp involverar är just inga större

  Read More

  Bli kontaktad av oss

  Var finns vi